15

humanitaire acties

We hebben enkele van de meest kwetsbare mensen ondersteund in Afghanistan, Burkina Faso, Ethiopië, de Filipijnen, Hongarije, India, Kenia, Madagaskar, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Slowakije en Syrië. De noodhulp omvatte hulp bij conflicten, natuurrampen en de coronapandemie.

151
medewerkers in Europa, Afrika en Azië

68.755
individuele
donateurs

42
Terre des Hommes-winkels in Nederland

1.700+
betrokken
vrijwilligers

Samen sterker

+ 4%

De uitgaven voor onze doelstellingen zijn met 4% toegenomen ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door onze humanitaire projecten, waaronder onze respons in Oekraïne.

Met andere woorden, we gaven 76 cent van elke euro uit aan onze strijd tegen kinderuitbuiting.

Van alle
inkomsten werd

76%
besteed aan onze programma’s en projecten.

2022 in

cijfers

Hiervan hadden er 53 betrekking op het realiseren van structurele verandering in het leven van kwetsbare kinderen of slachtoffers van uitbuiting en 15 projecten waren gericht op humanitaire hulp.

In 2022 gaven we €19,7 miljoen uit aan onze projecten. Dit geld investeerden we in 68 projecten ter bestrijding van kinderarbeid, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en kinderhandel middels projecten in Azië, Afrika en Europa.

Uitgaven

8,2

Onze donateurs geven Terre des Hommes een

mensen in gemeenschappen namen deel aan bewustmakings-bijeenkomsten en trainingen.

276.759

mensen werden bereikt met een TV-campagne over het belang van de bescherming van kinderen die getroffen worden door conflicten.

9.309.353

kinderen kregen rechtsbijstand.

57

mensen in gemeenschappen waar kwetsbare kinderen wonen, kregen steun in de vorm van alternatieve inkomstenbronnen.

87.095

kinderen kregen specifieke bescherming, mentale zorg of werden opgevangen in kindvriendelijke ruimtes.

6.543

kinderen werden getraind als ‘young changemakers’.

78.607

kinderen kregen onderwijs door de steun van Terre des Hommes.

14.965

familieleden van kwetsbare kinderen en mensen die bij hen in de gemeenschap wonen, hadden ook baat bij onze projecten.

668.453

Terre des Hommes en partners werken aan het voorkomen en stoppen van uitbuiting van kinderen, en het ondersteunen van minderjarige slachtoffers. Dit is een greep uit de hoogtepunten van 2022:

We bereikten 2.547.479 personen in 14 landen met onze humanitaire hulp.

Inkomsten: €26,1 miljoen

In 2022 hebben we bijna €26,1 miljoen opgehaald bij individuele donateurs, de Nationale Postcode Loterij, stichtingen, onze winkels, overheden en andere ngo's.

177.777

kinderen met onze projecten.

We bereikten rechtstreeks

68.755
individuele
donateurs

42
Terre des Hommes-winkels in Nederland

151
medewerkers in Europa, Afrika en Azië

1.700+
betrokken
vrijwilligers

Samen sterker

We hebben enkele van de meest kwetsbare mensen ondersteund in Afghanistan, Burkina Faso, Ethiopië, de Filipijnen, Hongarije, India, Kenia, Madagaskar, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Slowakije en Syrië. De noodhulp omvatte hulp bij conflicten, natuurrampen en de coronapandemie.

15

humanitaire acties

+ 4%

De uitgaven voor onze doelstellingen zijn met 4% toegenomen ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door onze humanitaire projecten, waaronder onze respons in Oekraïne.

8,2

Onze donateurs geven Terre des Hommes een

Inkomsten: €26,1 miljoen

In 2022 hebben we bijna €26,1 miljoen opgehaald bij individuele donateurs, de Nationale Postcode Loterij, stichtingen, onze winkels, overheden en andere ngo's.

We bereikten 2.547.479 personen in 14 landen met onze humanitaire hulp.

Met andere woorden, we gaven 76 cent van elke euro uit aan onze strijd tegen kinderuitbuiting.

Van alle
inkomsten werd

76%
besteed aan onze programma’s en projecten.

Uitgaven

Hiervan hadden er 53 betrekking op het realiseren van structurele verandering in het leven van kwetsbare kinderen of slachtoffers van uitbuiting en 15 projecten waren gericht op humanitaire hulp.

In 2022 gaven we €19,7 miljoen uit aan onze projecten. Dit geld investeerden we in 68 projecten ter bestrijding van kinderarbeid, seksuele uitbuiting van kinderen, kindermisbruik en kinderhandel middels projecten in Azië, Afrika en Europa.

177.777

We bereikten rechtstreeks

kinderen met onze projecten.

2022 in

cijfers

mensen in gemeenschappen namen deel aan bewustmakings-bijeenkomsten en trainingen.

276.759

mensen werden bereikt met een TV-campagne over het belang van de bescherming van kinderen die getroffen worden door conflicten.

9.309.353

mensen in gemeenschappen waar kwetsbare kinderen wonen, kregen steun in de vorm van alternatieve inkomstenbronnen.

87.095

kinderen kregen specifieke bescherming, mentale zorg of werden opgevangen in kindvriendelijke ruimtes.

6.543

kinderen kregen rechtsbijstand.

57

kinderen werden getraind als ‘young changemakers’.

78.607

familieleden van kwetsbare kinderen en mensen die bij hen in de gemeenschap wonen, hadden ook baat bij onze projecten.

668.453

kinderen kregen onderwijs door de steun van Terre des Hommes.

14.965

Terre des Hommes en partners werken aan het voorkomen en stoppen van uitbuiting van kinderen, en het ondersteunen van minderjarige slachtoffers. Dit is een greep uit de hoogtepunten van 2022:

Terre des Hommes

Every child deserves a safe and playful childhood. Terre des Hommes listens to children and tackles the systems that enable child exploitation. So children can flourish in a world free from exploitation.
Volledig scherm