Thema's
Kinderarbeid
Rosia's verhaal
“School helpt me om belangrijke dingen te leren kennen”

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes streeft naar het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid, zoals de verkoop van en handel in kinderen en het inzetten van kinderen voor prostitutie. We weten dat een verandering in het systeem voor de bescherming van kinderen de beste manier is om dit te realiseren. Daarom werken we in onze programma's aan het uitbannen van kinderarbeid door de onderliggende oorzaken aan te pakken. Ook zorgen we ervoor dat kinderen terug naar school gaan en krijgen hun families steun om een alternatief inkomen te genereren. We voeren met name programma's uit in de micamijnbouw, en kleding-, koffie- en andere waardeketens in India, Bangladesh, Madagaskar en Kenia.

In 2022 werkte Terre des Hommes in vier landen aan projecten rondom kinderarbeid waarmee we in totaal ruim 40.000 mensen bereikten.

Rosia gaat nu naar het derde jaar van de basisschool. Terre des Hommes steunt haar school met schooltassen, boeken, onderwijsmaterialen en betaalt ook een deel van het salaris van de leerkrachten.

Rosia zegt dat ze het leuk vindt op school, waar ze kan leren en spelen met haar vrienden. “Ik hield niet van werken in de mijn. Ik was vaak erg moe en leerde er niets. Ik wilde altijd al liever naar school, dus ik ben nu heel gelukkig.” Rosia wil ooit verpleegster worden. "Ik wil mensen graag helpen en vooral mijn moeder als ze ooit ziek wordt en een behandeling nodig heeft.”

Over kinderarbeid
Volgens schattingen zijn er zo’n 160 miljoen kinderen wereldwijd die in situaties van dwangarbeid werken, van wie 79 miljoen gevaarlijk werk doen, zoals in mijnen. Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen zijn de grootste oorzaken van kinderarbeid. Intersectionele aspecten (zoals leeftijd, sociaaleconomische status, seksualiteit, religieuze overtuigingen) zorgen ervoor dat sommige kinderen meer risico lopen dan anderen.

De 10-jarige Rosia woont in een klein dorpje in Madagaskar met haar moeder en twee jongere broers en zussen. Haar vader verliet hen toen ze een baby was. Vanaf haar achtste werkte ze in de micamijnen om haar moeder, die in haar eentje voor de kinderen zorgt, te steunen.

Seksuele
uitbuiting van kinderen
ALEXA's verhaal
“Ik was bang dat mensen me zouden veroordelen”

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes streeft ernaar om seksuele uitbuiting van kinderen in 2030 te helpen beëindigen en daarmee bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In onze projecten hebben we vaak te maken met online seksuele uitbuiting van kinderen via internet en sociale media. Soms is de grens tussen offline en online seksuele uitbuiting erg vaag, waardoor het van belang is om oog te hebben voor de lokale situatie in een land en innovatief te zijn in onze aanpak. Ook vindt seksuele uitbuiting van kinderen vaak plaats in de context van toerisme. Terre des Hommes werkt samen met andere organisaties in strategische allianties, zoals de Down to Zero Alliance, om seksuele uitbuiting van kinderen te beëindigen.

In 2022 werkte Terre des Hommes in zeven landen aan projecten om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en bereikten we in totaal ruim vier miljoen mensen.

"Toen stelde hij voor om elkaar in het echt te ontmoeten", vertelt Alexa met een terneergeslagen blik. Toen ze elkaar ontmoetten, bleek de man echter verkeerde bedoelingen te hebben en verkrachtte hij Alexa. Ze was zestien.

De meeste kinderen schamen zich erg voor de dingen die hen overkomen. Alexa: “Ik was enorm bang voor wat mensen om me heen zouden denken en dat ze me zouden veroordelen. Als die foto’s eenmaal online staan, gaan ze nooit meer weg.” Alexa, nu 21, volgt een opleiding en hoopt op een dag lerares te worden. “Ik wil kinderen lesgeven, ook degenen die door gebrek aan financiële middelen niet naar school kunnen. Ik wil een rolmodel voor ze zijn.

Over seksuele uitbuiting
en kind wordt seksueel uitgebuit wanneer het deelneemt aan een seksuele handeling in ruil voor iets. Deze 'betaling' kan geld zijn, of andere dingen zoals eten, een verblijfplaats, of zelfs een loze belofte of een dreigement. Daders ‘betalen’ kinderen soms rechtstreeks, maar meestal is het een derde partij of de familie van het kind die (financieel) ‘profiteert’. Vaak ervaren seksueel uitgebuite kinderen fysieke, emotionele en psychologische schade. Hoewel uit onderzoek blijkt dat meisjes vaker slachtoffer zijn, komt het zeker ook voor dat jongens slachtoffer worden van seksuele uitbuiting.

Toen Alexa uit de Filipijnen een tiener was, bracht ze veel tijd door op sociale media. Daar kwam ze in contact met een jonge man. Na een tijdje werd dit contact intensiever en uiteindelijk stuurde Alexa hem op zijn verzoek een paar sexy foto's van zichzelf waarvoor ze wat geld kreeg.

KinderMISBRUIK
NISHA'S verhaal
“Ik wil kindhuwelijken voorkomen”

Wat doet Terre des Hommes?
De projecten van Terre des Hommes richten zich vooral op het uitbannen van twee schadelijke praktijken die verband houden met de uitbuiting van kinderen, en met name van meisjes, namelijk besnijdenis en gedwongen kindhuwelijken. Beide hebben grote nadelige gevolgen voor meisjes, omdat ze hun autonomie en kans op onderwijs beperken, hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten schenden en een verhoogd risico op geweld met zich meebrengen. Als onderdeel van ons succesvolle programma IMAGE in India en Bangladesh bijvoorbeeld, stellen we kindbruiden in staat om voor zichzelf op te komen. Ze krijgen de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen en hun gemeenschap wordt geholpen om de meisjes beter te beschermen.

In 2022 werkte Terre des Hommes in zes landen aan projecten gericht op het uitbannen van kindermisbruik en bereikten we zo’n 2,6 miljoen mensen.

Over kindermisbruik en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)

Het scala van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten omvat meerdere mensenrechten, waaronder het recht op leven en gezondheid. Het draait om de veiligheid en de vrijheid van mensen om zelf beslissingen te nemen over hun lichaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat niemand gedwongen mag worden tot seks, besnijdenis, het afbreken van een zwangerschap of een huwelijk op jonge leeftijd. Toch lopen elk jaar naar schatting drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. De meerderheid van hen is jonger dan vijftien jaar. Ook de cijfers met betrekking tot kindhuwelijken liegen er niet om: wereldwijd zijn ongeveer 650 miljoen meisjes en vrouwen getrouwd vóór hun achttiende. Eenmaal getrouwd, krijgen zij meestal al jong kinderen met allerhande risico’s voor de moeder en het kind. Meisjes die getrouwd zijn met oudere mannen hebben bovendien vaak te maken met seksueel misbruik.

Toen ze bij haar man introk, moest Nisha het volledige huishouden op zich nemen. Tegen de tijd dat ze achttien was, had ze een 5-jarige dochter en een 2-jarige zoon.

Ik stemde ermee in om te trouwen, omdat ik dacht dat mijn opoffering mijn broers en zussen een opleiding en eten zou opleveren”, legt Nisha uit, “maar we hadden zoveel pech. Mijn vader stierf een paar dagen na mijn huwelijk. Dit betekende dat mijn twee jongere zussen ook moesten trouwen. Niemand van ons heeft de kans gehad om een opleiding af te ronden.”

Het IMAGE-programma van Terre des Hommes helpt kindbruiden in India sterker te worden en voor zichzelf op te komen. Het biedt een plek waar deze meisjes praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Nisha volgde een training in leiderschap. Dit leidde er onder andere toe dat ze werd geselecteerd als jongerenleider in haar gemeenschap. Nisha: “Ik wil het leven van andere jonge meisjes verbeteren en voorkomen dat er meer kindhuwelijken plaatsvinden.”

Op 13-jarige leeftijd werd Nisha gedwongen te trouwen met een 18-jarige jongen uit een nabijgelegen dorp in India. Haar ouders verdienden niet genoeg om haar en haar drie broers en zussen te onderhouden.

Kinderhandel
JOHN'S verhaal
“Ik wil een verantwoordelijke man zijn”

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes werkt aan het minimaliseren van de factoren die kinderen kwetsbaar maken voor kinderhandel, zoals armoede en gebrek aan onderwijs. Dat doen we door gezinnen te helpen meer geld te verdienen door een eigen bedrijfje op te starten en door kinderen naar school te helpen. Ook dringen we er bij de autoriteiten op aan om mensenhandelaars te vervolgen. Voor slachtoffers van kinderhandel wordt veilige opvang en zorg geboden. Een voorbeeld daarvan is ons werk met partner Dwelling Places in Oeganda, die kinderen redt uit hun situatie en ze herenigt met hun familie.

In 2022 werkte Terre des Hommes in twee landen aan projecten op het gebied van kinderhandel en bereikten we in totaal ruim 400.000 mensen.

Over kinderhandel
Kinderhandel kan het beste worden gezien als een aaneenschakeling van handelingen (het ‘werven’ van een kind, vervoer, onderdak of opvang van een kind) met als doel uitbuiting. Er hoeft geen sprake te zijn van grensoverschrijding, een slachtoffer kan ook in eigen land worden verhandeld. Hoewel het moeilijk is om het exacte aantal slachtoffers van kinderhandel te bepalen, schatte de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2016 zo'n 3,3 miljoen kinderen werden verhandeld voor dwangarbeid en een miljoen kinderen voor seksuele uitbuiting. Kinderen worden echter ook verhandeld om criminele activiteiten uit te voeren, om gedwongen te trouwen of te bedelen, of voor illegale adoptie en verwijdering van hun organen.

John sloot zich aan bij een groep straatkinderen om zijn geluk te beproeven in een stad 200 kilometer van huis. Hij realiseerde zich al snel dat het leven in de stad niet was zoals hij zich had voorgesteld. Zijn enige inkomen was het statiegeld op gevonden plastic flessen. Ondertussen wist niemand waar hij was. Zonder het te beseffen liep John gevaar op straat, waar criminelen actief kinderen werven om ze te verkopen of uit te buiten.

De partnerorganisatie van Terre des Hommes, Dwelling Places, haalde John net op tijd van de straat, spoorde zijn familie op en bracht hem veilig thuis. Er is een plan gemaakt voor het gezin om het inkomen te verhogen. De moeder van John heeft nu een winkel met rijst en groenten en John hoeft niet langer kostwinner te zijn. Hij droomt nu van iets heel anders: “Ik wil graag terug naar school en voetballer worden.”

John is negen jaar oud, woont in Oeganda en is de derde van vier kinderen. Zijn moeder is alleen. De kinderen opvoeden, het huishouden, het inkomen: alles hangt van haar af. De vader van John is er bijna nooit. John wil het later anders doen: “Ik wil een verantwoordelijke man zijn. Ik wil voor mijn broers en zus kunnen zorgen.”

Thema's
Kinderarbeid
Rosia's verhaal
“School helpt me om belangrijke dingen te leren kennen”

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes streeft naar het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid, zoals de verkoop van en handel in kinderen en het inzetten van kinderen voor prostitutie. We weten dat een verandering in het systeem voor de bescherming van kinderen de beste manier is om dit te realiseren. Daarom werken we in onze programma's aan het uitbannen van kinderarbeid door de onderliggende oorzaken aan te pakken. Ook zorgen we ervoor dat kinderen terug naar school gaan en krijgen hun families steun om een alternatief inkomen te genereren. We voeren met name programma's uit in de micamijnbouw, en kleding-, koffie- en andere waardeketens in India, Bangladesh, Madagaskar en Kenia.

In 2022 werkte Terre des Hommes in vier landen aan projecten rondom kinderarbeid waarmee we in totaal ruim 40.000 mensen bereikten.

Rosia gaat nu naar het derde jaar van de basisschool. Terre des Hommes steunt haar school met schooltassen, boeken, onderwijsmaterialen en betaalt ook een deel van het salaris van de leerkrachten.

Rosia zegt dat ze het leuk vindt op school, waar ze kan leren en spelen met haar vrienden. “Ik hield niet van werken in de mijn. Ik was vaak erg moe en leerde er niets. Ik wilde altijd al liever naar school, dus ik ben nu heel gelukkig.” Rosia wil ooit verpleegster worden. "Ik wil mensen graag helpen en vooral mijn moeder als ze ooit ziek wordt en een behandeling nodig heeft.”

Over kinderarbeid
Volgens schattingen zijn er zo’n 160 miljoen kinderen wereldwijd die in situaties van dwangarbeid werken, van wie 79 miljoen gevaarlijk werk doen, zoals in mijnen. Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen zijn de grootste oorzaken van kinderarbeid. Intersectionele aspecten (zoals leeftijd, sociaaleconomische status, seksualiteit, religieuze overtuigingen) zorgen ervoor dat sommige kinderen meer risico lopen dan anderen.

De 10-jarige Rosia woont in een klein dorpje in Madagaskar met haar moeder en twee jongere broers en zussen. Haar vader verliet hen toen ze een baby was. Vanaf haar achtste werkte ze in de micamijnen om haar moeder, die in haar eentje voor de kinderen zorgt, te steunen.

ALEXA's verhaal
“Ik was bang dat mensen me zouden veroordelen”
Seksuele
uitbuiting van kinderen

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes streeft ernaar om seksuele uitbuiting van kinderen in 2030 te helpen beëindigen en daarmee bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In onze projecten hebben we vaak te maken met online seksuele uitbuiting van kinderen via internet en sociale media. Soms is de grens tussen offline en online seksuele uitbuiting erg vaag, waardoor het van belang is om oog te hebben voor de lokale situatie in een land en innovatief te zijn in onze aanpak. Ook vindt seksuele uitbuiting van kinderen vaak plaats in de context van toerisme. Terre des Hommes werkt samen met andere organisaties in strategische allianties, zoals de Down to Zero Alliance, om seksuele uitbuiting van kinderen te beëindigen.

In 2022 werkte Terre des Hommes in zeven landen aan projecten om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en bereikten we in totaal ruim vier miljoen mensen.

"Toen stelde hij voor om elkaar in het echt te ontmoeten", vertelt Alexa met een terneergeslagen blik. Toen ze elkaar ontmoetten, bleek de man echter verkeerde bedoelingen te hebben en verkrachtte hij Alexa. Ze was zestien.

De meeste kinderen schamen zich erg voor de dingen die hen overkomen. Alexa: “Ik was enorm bang voor wat mensen om me heen zouden denken en dat ze me zouden veroordelen. Als die foto’s eenmaal online staan, gaan ze nooit meer weg.” Alexa, nu 21, volgt een opleiding en hoopt op een dag lerares te worden. “Ik wil kinderen lesgeven, ook degenen die door gebrek aan financiële middelen niet naar school kunnen. Ik wil een rolmodel voor ze zijn.

Over seksuele uitbuiting
en kind wordt seksueel uitgebuit wanneer het deelneemt aan een seksuele handeling in ruil voor iets. Deze 'betaling' kan geld zijn, of andere dingen zoals eten, een verblijfplaats, of zelfs een loze belofte of een dreigement. Daders ‘betalen’ kinderen soms rechtstreeks, maar meestal is het een derde partij of de familie van het kind die (financieel) ‘profiteert’. Vaak ervaren seksueel uitgebuite kinderen fysieke, emotionele en psychologische schade. Hoewel uit onderzoek blijkt dat meisjes vaker slachtoffer zijn, komt het zeker ook voor dat jongens slachtoffer worden van seksuele uitbuiting.

Toen Alexa uit de Filipijnen een tiener was, bracht ze veel tijd door op sociale media. Daar kwam ze in contact met een jonge man. Na een tijdje werd dit contact intensiever en uiteindelijk stuurde Alexa hem op zijn verzoek een paar sexy foto's van zichzelf waarvoor ze wat geld kreeg.

NISHA'S verhaal
“Ik wil kindhuwelijken voorkomen”
KinderMISBRUIK

Wat doet Terre des Hommes?
De projecten van Terre des Hommes richten zich vooral op het uitbannen van twee schadelijke praktijken die verband houden met de uitbuiting van kinderen, en met name van meisjes, namelijk besnijdenis en gedwongen kindhuwelijken. Beide hebben grote nadelige gevolgen voor meisjes, omdat ze hun autonomie en kans op onderwijs beperken, hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten schenden en een verhoogd risico op geweld met zich meebrengen. Als onderdeel van ons succesvolle programma IMAGE in India en Bangladesh bijvoorbeeld, stellen we kindbruiden in staat om voor zichzelf op te komen. Ze krijgen de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen en hun gemeenschap wordt geholpen om de meisjes beter te beschermen.

In 2022 werkte Terre des Hommes in zes landen aan projecten gericht op het uitbannen van kindermisbruik en bereikten we zo’n 2,6 miljoen mensen.

Over kindermisbruik en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR)

Het scala van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten omvat meerdere mensenrechten, waaronder het recht op leven en gezondheid. Het draait om de veiligheid en de vrijheid van mensen om zelf beslissingen te nemen over hun lichaam. Dit betekent bijvoorbeeld dat niemand gedwongen mag worden tot seks, besnijdenis, het afbreken van een zwangerschap of een huwelijk op jonge leeftijd. Toch lopen elk jaar naar schatting drie miljoen meisjes het risico om besneden te worden. De meerderheid van hen is jonger dan vijftien jaar. Ook de cijfers met betrekking tot kindhuwelijken liegen er niet om: wereldwijd zijn ongeveer 650 miljoen meisjes en vrouwen getrouwd vóór hun achttiende. Eenmaal getrouwd, krijgen zij meestal al jong kinderen met allerhande risico’s voor de moeder en het kind. Meisjes die getrouwd zijn met oudere mannen hebben bovendien vaak te maken met seksueel misbruik.

Toen ze bij haar man introk, moest Nisha het volledige huishouden op zich nemen. Tegen de tijd dat ze achttien was, had ze een 5-jarige dochter en een 2-jarige zoon.

Ik stemde ermee in om te trouwen, omdat ik dacht dat mijn opoffering mijn broers en zussen een opleiding en eten zou opleveren”, legt Nisha uit, “maar we hadden zoveel pech. Mijn vader stierf een paar dagen na mijn huwelijk. Dit betekende dat mijn twee jongere zussen ook moesten trouwen. Niemand van ons heeft de kans gehad om een opleiding af te ronden.”

Het IMAGE-programma van Terre des Hommes helpt kindbruiden in India sterker te worden en voor zichzelf op te komen. Het biedt een plek waar deze meisjes praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Nisha volgde een training in leiderschap. Dit leidde er onder andere toe dat ze werd geselecteerd als jongerenleider in haar gemeenschap. Nisha: “Ik wil het leven van andere jonge meisjes verbeteren en voorkomen dat er meer kindhuwelijken plaatsvinden.”

Op 13-jarige leeftijd werd Nisha gedwongen te trouwen met een 18-jarige jongen uit een nabijgelegen dorp in India. Haar ouders verdienden niet genoeg om haar en haar drie broers en zussen te onderhouden.

Kinderhandel
JOHN'S verhaal
“Ik wil een verantwoordelijke man zijn”

Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes werkt aan het minimaliseren van de factoren die kinderen kwetsbaar maken voor kinderhandel, zoals armoede en gebrek aan onderwijs. Dat doen we door gezinnen te helpen meer geld te verdienen door een eigen bedrijfje op te starten en door kinderen naar school te helpen. Ook dringen we er bij de autoriteiten op aan om mensenhandelaars te vervolgen. Voor slachtoffers van kinderhandel wordt veilige opvang en zorg geboden. Een voorbeeld daarvan is ons werk met partner Dwelling Places in Oeganda, die kinderen redt uit hun situatie en ze herenigt met hun familie.

In 2022 werkte Terre des Hommes in twee landen aan projecten op het gebied van kinderhandel en bereikten we in totaal ruim 400.000 mensen.

Over kinderhandel
Kinderhandel kan het beste worden gezien als een aaneenschakeling van handelingen (het ‘werven’ van een kind, vervoer, onderdak of opvang van een kind) met als doel uitbuiting. Er hoeft geen sprake te zijn van grensoverschrijding, een slachtoffer kan ook in eigen land worden verhandeld. Hoewel het moeilijk is om het exacte aantal slachtoffers van kinderhandel te bepalen, schatte de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2016 zo'n 3,3 miljoen kinderen werden verhandeld voor dwangarbeid en een miljoen kinderen voor seksuele uitbuiting. Kinderen worden echter ook verhandeld om criminele activiteiten uit te voeren, om gedwongen te trouwen of te bedelen, of voor illegale adoptie en verwijdering van hun organen.

John sloot zich aan bij een groep straatkinderen om zijn geluk te beproeven in een stad 200 kilometer van huis. Hij realiseerde zich al snel dat het leven in de stad niet was zoals hij zich had voorgesteld. Zijn enige inkomen was het statiegeld op gevonden plastic flessen. Ondertussen wist niemand waar hij was. Zonder het te beseffen liep John gevaar op straat, waar criminelen actief kinderen werven om ze te verkopen of uit te buiten.

De partnerorganisatie van Terre des Hommes, Dwelling Places, haalde John net op tijd van de straat, spoorde zijn familie op en bracht hem veilig thuis. Er is een plan gemaakt voor het gezin om het inkomen te verhogen. De moeder van John heeft nu een winkel met rijst en groenten en John hoeft niet langer kostwinner te zijn. Hij droomt nu van iets heel anders: “Ik wil graag terug naar school en voetballer worden.”

John is negen jaar oud, woont in Oeganda en is de derde van vier kinderen. Zijn moeder is alleen. De kinderen opvoeden, het huishouden, het inkomen: alles hangt van haar af. De vader van John is er bijna nooit. John wil het later anders doen: “Ik wil een verantwoordelijke man zijn. Ik wil voor mijn broers en zus kunnen zorgen.”

Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuiting situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Volledig scherm