Samenwerken
loont
She
Leads

“Ik zie de problemen van meisjes en jonge vrouwen nu vanuit een breder perspectief. De uitdagingen waarmee meisjes en jonge vrouwen in Kenia worden geconfronteerd, zijn niet alleen een probleem in ons land, maar op het hele Afrikaanse continent.”

-Glaine

Uitwisseling versterkt meisjes

Glaine Naneu uit Kenia deed in 2022 voor het eerst mee aan het jaarlijkse Afrikaanse meisjes- en jonge vrouwenfestival. Meer dan vijftig meisjes en jonge vrouwen van over het hele Afrikaanse continent kwamen daarvoor in juni naar Accra in Ghana. Het festival biedt een platform voor uitwisseling om meisjes en jonge vrouwen in staat te stellen meer invloed uit te oefenen op beleid dat hen aangaat.

In 2021 startte She Leads; een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

We werken samen om meisjes en jonge vrouwen meer te betrekken in de besluitvorming en het beleid over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dit programma voeren we uit in Oost-Afrika (Oeganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië).

Belangrijk binnen het She Leads-programma is de rol van de meisjes en jonge vrouwen als agents of change.

Meisjes en jonge
vrouwen nemen
het voortouw

Facts programma

Doelstelling:
De invloed van meisjes en jonge vrouwen op het beleid met betrekking tot de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duurzaam vergroten.

Strategie:
Publieke en politieke lobby
Werkgebied: Oost-Afrika, West-Afrika, Midden-Oosten (negen landen)

Partners:
Terre des Hommes, Plan International Nederland,
Defence for Children-ECPAT, FEMNET

Een greep uit de resultaten in 2022

Jonge activisten van het programma namen in 2022 deel aan de 50e zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC). Ze bereikten een enorme mijlpaal toen de UNHRC in juli 2022 het allereerste beleid inzake meisjes- en jonge vrouwenactivisme aannam, dat mede door hen was ontwikkeld.

Het strategische doel van She Leads is om wetten en beleid te beïnvloeden. In Oeganda slaagden meisjes en jonge vrouwen erin om beleid in gemeenten te beïnvloeden, wat leidde tot verbeterde regelgeving.

Via She Leads krijgen meisjes en jonge vrouwen de kans om bijeenkomsten op hoog niveau bij te wonen en te lobbyen voor hun rechten. Hana Endale, een jonge vrouw uit Ethiopië, nam in 2022 bijvoorbeeld deel aan de 66e zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen.

“Iedereen kan op internet liegen en dat is niet te controleren. Het stoort me dat mensen nepprofielen maken en je vragen om naaktfoto's en dat soort dingen.”

-14 jarig kind, Colombia

Down
to Zero
3
2
1

Door de lockdowns en het sluiten van scholen waren kinderen meer thuis. Voor veel kinderen is thuis echter geen veilige plek. Ouders hebben het vaak druk en kinderen zijn daardoor meer op zichzelf aangewezen. Kinderen zijn vaker online. Daarmee zijn ze een gemakkelijke prooi voor online seksuele uitbuiting, een fenomeen dat tijdens de coronapandemie wereldwijd is toegenomen. Doordat kinderen veel minder contact hebben met volwassenen die normaal gesproken signalen van misbruik zouden herkennen, zoals leraren (veel kinderen zijn na de pandemie niet meer teruggekeerd naar school) en sportcoaches, is de problematiek nog minder zichtbaar geworden.

Door het grote verlies aan banen en de enorme economische onzekerheid die is ontstaan, voelen sommige ouders zich sneller genoodzaakt om hun kinderen mee te geven aan bijvoorbeeld mensenhandelaren, met de belofte op werk en een beter bestaan. Er is simpelweg geld nodig om te overleven. Mensenhandelaren en andere criminelen springen hier handig op in. Zij bieden ouders geld, goederen of hulp. Ook zijn er kinderen die hun ouders zijn verloren door corona waardoor zij extra kwetsbaar zijn voor kinderhandel en seksuele uitbuiting.

Doordat veel overheidsgelden noodgedwongen naar de bestrijding van corona zijn gegaan, is er minder hulp beschikbaar voor kinderen. Huisbezoeken voor kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van uitbuiting zijn bijvoorbeeld drastisch ingeperkt. Ook is het veel lastiger om misstanden te rapporteren waardoor zaken niet op de radar van instanties komen.

Onderliggende oorzaken voor de toegenomen kwetsbaarheid zijn:

De Down to Zero alliantie, bestaande uit Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children-ECPAT, Free a Girl en ICCO (onderdeel van Cordaid), startte in 2021 met een nieuw programma genaamd Building Back Better. Het Building Back Better-programma pakt de wereldwijde toename van seksuele uitbuiting van kinderen tijdens en na de coronapandemie aan. We ondersteunen kinderen, hun ouders en hun omgeving in twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika.

Bestrijding van
seksuele uitbuiting

Het Building Back Better-programma wordt uitgevoerd in India, Bangladesh, Nepal, Indonesië, Filippijnen, Thailand, Bolivia, Colombia, Peru, Nicaragua, Brazilië en de Dominicaanse Republiek.

Veiligheid door ontwerp van internetpagina’s

‘Safety-by-design’ is een benadering waarbij de veiligheid en rechten van de gebruiker centraal staan in het ontwerp en de ontwikkeling van diensten en producten. Het kan online seksueel misbruik van kinderen helpen voorkomen. De Down to Zero-alliantie deed onderzoek naar safety-by-design-oplossingen voor kinderen. Voor het onderzoek werden focusgroepdiscussies met 141 kinderen
(11-16 jaar) in tien landen georganiseerd. Dit resulteerde in vijf beleidsaanbevelingen voor de EU en negen concrete oplossingen voor de industrie. Een van die oplossingen is dat online platforms privacyfuncties moeten bieden die teruggedraaid kunnen worden. Zoals de mogelijkheid om ongepaste inhoud te verwijderen, te blokkeren en te rapporteren.

Een greep uit de resultaten in 2022

  • De Down to Zero-partners ontwikkelden een trainingshandboek voor wetshandhavers in Thailand die zaken van (online) seksuele uitbuiting van kinderen behandelen. De handleiding is door het Ministerie van Justitie en de Koninklijke Thaise Politie aangenomen als de officiële trainingshandleiding voor wetshandhavers.

  • In het Youth Voices for Change-initiatief van het Building Back Better-programma dat tot medio 2021 liep, leerden jongeren hoe ze zich konden uiten en hoe ze campagne konden voeren tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Dit resulteerde in een krachtige en inspirerende video, ontworpen en geproduceerd door jongeren zelf. De video won de Hoogvlieger Award 2022, een Nederlandse prijs voor de beste communicatie van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie.

Joining
forces

“Als lid van de kinderrechtenclub heb ik de kracht in mij leren kennen en hoe deze kan bijdragen aan verandering in de gemeenschap. Ik ben trots op de persoon die ik ben geworden.”

- 15-jarige Precious uit Oeganda

Op het Afrikaanse continent hebben we het Joining Forces for Africa-project, dat met steun van de Europese Unie uitgevoerd wordt in Oeganda en Kenia. Dit project richt zich op het versterken van de bescherming van kinderen en het opbouwen van veerkracht van kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Kinderen zijn de voornaamste doelgroep en worden daarom systematisch betrokken bij alle fases van het project, van het plannen tot het uitvoeren en evalueren.

Samen met Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International, ChildFund Alliance en World Vision International bundelen wij onze krachten in Joining Forces. In meer dan twintig landen werken wij aan de weerbaarheid van kinderen zodat zij zelf kunnen opkomen voor hun rechten.

In Azië draagt Terre des Hommes actief bij aan de lobby- en belangenbehartiging van Joining Forces. In Bangladesh ligt de nadruk op het verbeteren van de bescherming van kinderen en het pleiten voor kinderrechten. In de Filipijnen wordt onze expertise regelmatig gevraagd op het gebied van online seksuele uitbuiting van kinderen.

Voor de
weerbaarheid
van kinderen

Ook hebben we in Oeganda ter ondersteuning van positieve opvoedingsstijlen 1.459 ouders en verzorgers geleerd hoe zij zonder geweld kunnen opvoeden. Een nationale bewustmakingscampagne besteedde aandacht aan lijfstraffen en andere vormen van geweld tegen kinderen. Daarnaast namen 11.854 kinderen deel aan bijeenkomsten waar zij levensvaardigheden leerden, met andere kinderen ervaringen konden uitwisselen en de mogelijkheid hadden hun veerkracht weer op te bouwen.

 

In Kenia ontwikkelden we een kindvriendelijk boekje over kinderrechten en kinderrechtenclubs. Het boekje geeft een samenvatting van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en benadrukt ook de verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, leerkrachten en de overheid bij het beschermen van de rechten van kinderen.

In Oeganda zijn dertig kinderrechtenclubs opgericht in scholen in twee districten. Zij bieden een omgeving waarin kinderen in hun kracht worden gezet en in gesprek kunnen gaan met beleidsmakers om verandering teweeg te brengen.

Een greep uit de resultaten in 2022

Samen-werken
loont

Facts programma

Doelstelling:
De invloed van meisjes en jonge vrouwen op het beleid met betrekking tot de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen duurzaam vergroten.

Strategie:
Publieke en politieke lobby
Werkgebied: Oost-Afrika, West-Afrika, Midden-Oosten (negen landen)

Partners:
Terre des Hommes, Plan International Nederland,
Defence for Children-ECPAT, FEMNET

Een greep uit de resultaten in 2022

Jonge activisten van het programma namen in 2022 deel aan de 50e zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC). Ze bereikten een enorme mijlpaal toen de UNHRC in juli 2022 het allereerste beleid inzake meisjes- en jonge vrouwenactivisme aannam, dat mede door hen was ontwikkeld.

Het strategische doel van She Leads is om wetten en beleid te beïnvloeden. In Oeganda slaagden meisjes en jonge vrouwen erin om beleid in gemeenten te beïnvloeden, wat leidde tot verbeterde regelgeving.

Via She Leads krijgen meisjes en jonge vrouwen de kans om bijeenkomsten op hoog niveau bij te wonen en te lobbyen voor hun rechten. Hana Endale, een jonge vrouw uit Ethiopië, nam in 2022 bijvoorbeeld deel aan de 66e zitting van de VN-commissie voor de status van vrouwen.

“Ik zie de problemen van meisjes en jonge vrouwen nu vanuit een breder perspectief. De uitdagingen waarmee meisjes en jonge vrouwen in Kenia worden geconfronteerd, zijn niet alleen een probleem in ons land, maar op het hele Afrikaanse continent.”

-Glaine

Uitwisseling versterkt meisjes

Glaine Naneu uit Kenia deed in 2022 voor het eerst mee aan het jaarlijkse Afrikaanse meisjes- en jonge vrouwenfestival. Meer dan vijftig meisjes en jonge vrouwen van over het hele Afrikaanse continent kwamen daarvoor in juni naar Accra in Ghana. Het festival biedt een platform voor uitwisseling om meisjes en jonge vrouwen in staat te stellen meer invloed uit te oefenen op beleid dat hen aangaat.

In 2021 startte She Leads; een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

We werken samen om meisjes en jonge vrouwen meer te betrekken in de besluitvorming en het beleid over gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dit programma voeren we uit in Oost-Afrika (Oeganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië).

Belangrijk binnen het She Leads-programma is de rol van de meisjes en jonge vrouwen als agents of change.

Meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

She
Leads

“Iedereen kan op internet liegen en dat is niet te controleren. Het stoort me dat mensen nepprofielen maken en je vragen om naaktfoto's en dat soort dingen.”

-14 jarig kind, Colombia

Een greep uit de resultaten in 2022

  • De Down to Zero-partners ontwikkelden een trainingshandboek voor wetshandhavers in Thailand die zaken van (online) seksuele uitbuiting van kinderen behandelen. De handleiding is door het Ministerie van Justitie en de Koninklijke Thaise Politie aangenomen als de officiële trainingshandleiding voor wetshandhavers.

  • In het Youth Voices for Change-initiatief van het Building Back Better-programma dat tot medio 2021 liep, leerden jongeren hoe ze zich konden uiten en hoe ze campagne konden voeren tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Dit resulteerde in een krachtige en inspirerende video, ontworpen en geproduceerd door jongeren zelf. De video won de Hoogvlieger Award 2022, een Nederlandse prijs voor de beste communicatie van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie.

Het Building Back Better-programma wordt uitgevoerd in India, Bangladesh, Nepal, Indonesië, Filippijnen, Thailand, Bolivia, Colombia, Peru, Nicaragua, Brazilië en de Dominicaanse Republiek.

Veiligheid door ontwerp van internetpagina’s

‘Safety-by-design’ is een benadering waarbij de veiligheid en rechten van de gebruiker centraal staan in het ontwerp en de ontwikkeling van diensten en producten. Het kan online seksueel misbruik van kinderen helpen voorkomen. De Down to Zero-alliantie deed onderzoek naar safety-by-design-oplossingen voor kinderen. Voor het onderzoek werden focusgroepdiscussies met 141 kinderen
(11-16 jaar) in tien landen georganiseerd. Dit resulteerde in vijf beleidsaanbevelingen voor de EU en negen concrete oplossingen voor de industrie. Een van die oplossingen is dat online platforms privacyfuncties moeten bieden die teruggedraaid kunnen worden. Zoals de mogelijkheid om ongepaste inhoud te verwijderen, te blokkeren en te rapporteren.

3
2
1

Door de lockdowns en het sluiten van scholen waren kinderen meer thuis. Voor veel kinderen is thuis echter geen veilige plek. Ouders hebben het vaak druk en kinderen zijn daardoor meer op zichzelf aangewezen. Kinderen zijn vaker online. Daarmee zijn ze een gemakkelijke prooi voor online seksuele uitbuiting, een fenomeen dat tijdens de coronapandemie wereldwijd is toegenomen. Doordat kinderen veel minder contact hebben met volwassenen die normaal gesproken signalen van misbruik zouden herkennen, zoals leraren (veel kinderen zijn na de pandemie niet meer teruggekeerd naar school) en sportcoaches, is de problematiek nog minder zichtbaar geworden.

Door het grote verlies aan banen en de enorme economische onzekerheid die is ontstaan, voelen sommige ouders zich sneller genoodzaakt om hun kinderen mee te geven aan bijvoorbeeld mensenhandelaren, met de belofte op werk en een beter bestaan. Er is simpelweg geld nodig om te overleven. Mensenhandelaren en andere criminelen springen hier handig op in. Zij bieden ouders geld, goederen of hulp. Ook zijn er kinderen die hun ouders zijn verloren door corona waardoor zij extra kwetsbaar zijn voor kinderhandel en seksuele uitbuiting.

Doordat veel overheidsgelden noodgedwongen naar de bestrijding van corona zijn gegaan, is er minder hulp beschikbaar voor kinderen. Huisbezoeken voor kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van uitbuiting zijn bijvoorbeeld drastisch ingeperkt. Ook is het veel lastiger om misstanden te rapporteren waardoor zaken niet op de radar van instanties komen.

Onderliggende oorzaken voor de toegenomen kwetsbaarheid zijn:

De Down to Zero alliantie, bestaande uit Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children-ECPAT, Free a Girl en ICCO (onderdeel van Cordaid), startte in 2021 met een nieuw programma genaamd Building Back Better. Het Building Back Better-programma pakt de wereldwijde toename van seksuele uitbuiting van kinderen tijdens en na de coronapandemie aan. We ondersteunen kinderen, hun ouders en hun omgeving in twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika.

Bestrijding van
seksuele uitbuiting

Down
to Zero

Ook hebben we in Oeganda ter ondersteuning van positieve opvoedingsstijlen 1.459 ouders en verzorgers geleerd hoe zij zonder geweld kunnen opvoeden. Een nationale bewustmakingscampagne besteedde aandacht aan lijfstraffen en andere vormen van geweld tegen kinderen. Daarnaast namen 11.854 kinderen deel aan bijeenkomsten waar zij levensvaardigheden leerden, met andere kinderen ervaringen konden uitwisselen en de mogelijkheid hadden hun veerkracht weer op te bouwen.

 

“Als lid van de kinderrechtenclub heb ik de kracht in mij leren kennen en hoe deze kan bijdragen aan verandering in de gemeenschap. Ik ben trots op de persoon die ik ben geworden.”

- 15-jarige Precious uit Oeganda

In Kenia ontwikkelden we een kindvriendelijk boekje over kinderrechten en kinderrechtenclubs. Het boekje geeft een samenvatting van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en benadrukt ook de verantwoordelijkheden van kinderen, ouders, leerkrachten en de overheid bij het beschermen van de rechten van kinderen.

In Oeganda zijn dertig kinderrechtenclubs opgericht in scholen in twee districten. Zij bieden een omgeving waarin kinderen in hun kracht worden gezet en in gesprek kunnen gaan met beleidsmakers om verandering teweeg te brengen.

Een greep uit de resultaten in 2022

Op het Afrikaanse continent hebben we het Joining Forces for Africa-project, dat met steun van de Europese Unie uitgevoerd wordt in Oeganda en Kenia. Dit project richt zich op het versterken van de bescherming van kinderen en het opbouwen van veerkracht van kinderen, gezinnen en gemeenschappen. Kinderen zijn de voornaamste doelgroep en worden daarom systematisch betrokken bij alle fases van het project, van het plannen tot het uitvoeren en evalueren.

Samen met Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International, ChildFund Alliance en World Vision International bundelen wij onze krachten in Joining Forces. In meer dan twintig landen werken wij aan de weerbaarheid van kinderen zodat zij zelf kunnen opkomen voor hun rechten.

In Azië draagt Terre des Hommes actief bij aan de lobby- en belangenbehartiging van Joining Forces. In Bangladesh ligt de nadruk op het verbeteren van de bescherming van kinderen en het pleiten voor kinderrechten. In de Filipijnen wordt onze expertise regelmatig gevraagd op het gebied van online seksuele uitbuiting van kinderen.

Voor de weerbaarheid
van kinderen

Joining
forces

Terre des Hommes

Every child deserves a safe and playful childhood. Terre des Hommes listens to children and tackles the systems that enable child exploitation. So children can flourish in a world free from exploitation.
Volledig scherm