Hoofdredactie
Judith Buitenhuis

Eindredactie
Judith Buitenhuis,
Mijntje van Kemenade

Tekst & foto's
┬ęTerre des Hommes

Design en productie
Maglr.com

Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
070 - 3105000

www.tdh.nl
service@tdh.nl

Colofon

Wilt u een extra bijdrage geven in de strijd tegen kinderuitbuiting? Scan dan deze QR-code met uw mobiel of maak uw bijdrage over op banknummer NL10 INGB 0000 2525 25 t.n.v. Stichting Terre des Hommes Nederland o.v.v. jaaroverzicht 2022. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wij danken u voor uw trouwe inzet en werken in 2023 graag weer samen aan een wereld waarin elk kind kan genieten van een kindertijd zonder uitbuiting.

Bedankt
voor uw
steun!
Bedankt
voor uw
steun!

Wij danken u voor uw trouwe inzet en werken in 2023 graag weer samen aan een wereld waarin elk kind kan genieten van een kindertijd zonder uitbuiting.

Hoofdredactie
Judith Buitenhuis

Eindredactie
Judith Buitenhuis,
Mijntje van Kemenade

Tekst & foto's
┬ęTerre des Hommes

Design en productie
Maglr.com

Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
070 - 3105000

www.tdh.nl
service@tdh.nl

Colofon

over op banknummer NL10 INGB 0000 2525 25 t.n.v. Stichting Terre des Hommes Nederland o.v.v. jaaroverzicht 2022. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wilt u een extra bijdrage geven in de strijd tegen kinderuitbuiting? Scan dan deze QR-code met uw mobiel of maak uw bijdrage

Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuiting situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Volledig scherm