Het realiseren van veranderingen op het niveau van een systeem, zoals bijvoorbeeld een systeem in een land ter bescherming van kinderen, is vaak een teamprestatie. We zijn trots op het werk dat we doen met onze partners in coalities en allianties. Samen zorgen we voor blijvende positieve veranderingen in de levens van kinderen. Samen zijn onze stemmen luider en onze acties sterker. Terre des Hommes maakte in 2023 deel uit van Down to Zero, She Leads, Joining Forces en de Dutch Relief Alliance, evenals van het Nederlandse Kinderrechtencollectief en Giro555.

team
work

“We willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan om een manier te vinden waarop kinderen en jongeren beschermd kunnen worden”

- María uit Colombia

Landen

Down to Zero werkt in Azië in Bangladesh, India, Indonesië, Nepal, de Filippijnen, Thailand, Laos en in Latijns-Amerika in Brazilië, Bolivia, Colombia, Dominicaanse Republiek en Guatemala.

Gedragsverandering in 2023

Bij de start van het programma van Down to Zero in 2023 zijn kinderen actief betrokken bij een grootschalig onderzoek. Ruim 300 kinderen in vier landen hebben meegewerkt aan het in kaart brengen van de situatie in hun land. Ze hebben hier veel van geleerd, zo zijn zij zich meer bewust van hun eigen keuzevrijheid, macht en invloed. Ook werden meer dan 6.500 ouders en verzorgers geïnterviewd. Op basis van de onderzoeken wordt de koers van het programma voor 2024-2026 bepaald. 

Down to Zero

De Down to Zero-alliantie wordt geleid door Terre des Hommes en bestaat uit nog vijf andere lid organisaties (Plan International NL, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl, Child Rights Coalition Asia en Conexión). Down to Zero is werkzaam in 12 landen in Azië en Latijns-Amerika. Het programma richt zich op het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting, inclusief online uitbuiting.

“She Leads heeft mij niet alleen meer zelfvertrouwen gegeven, maar ook geleerd hoe mooi het is om voor een ander op te komen” 

- Soliana uit Ethiopia

Landen

She Leads werkt samen met lokale partnerorganisaties in Libanon, Jordanië, Mali, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Kenia, en op regionaal en mondiaal niveau.

Systeemverandering in 2023

She Leads heeft de totstandkoming van een aantal belangrijke wetten beïnvloed. In Oeganda hebben meisjes en jonge vrouwen bijvoorbeeld bijgedragen aan het Nationale Werkgelegenheidsbeleid. Daarbij werden kwesties als onvoldoende ruimte voor borstvoeding op de werkplek en lage lonen voor niet-formeel werk (zoals bijvoorbeeld in de huishouding) onder de aandacht gebracht. Hun aanbevelingen zijn verwerkt in het beleidsdocument dat ter beoordeling en goedkeuring aan het parlement is voorgelegd.

She Leads

She Leads is een vijfjarig programma, vóór en dóór meisjes en jonge vrouwen. She Leads is een samenwerking tussen Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland, het African Women’s Development and Communication Network en Terre des Hommes, in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen strijden we voor de rechten, het leiderschap en de keuzevrijheid van meisjes en jonge vrouwen.

“Dankzij Joining Forces kan ik weer naar school en leerde
ik over mijn rechten en verantwoordelijkheden”
  

- Mary uit Kenya

Landen

In Afrika maakt Terre des Hommes deel uit van de initiatieven van de Joining Forces Alliantie in Kenia, Oeganda, Ethiopië en Madagaskar en opereren we ook op regionaal niveau onder de Joining Forces Alliantie voor Oost- en Zuidelijk Afrika. In Azië draagt Terre des Hommes Nederland actief bij aan Joining Forces in Bangladesh, Cambodja, India en de Filipijnen. De Internationale Terre des Hommes Federatie is in nog veel meer landen actief in de Joining Forces Alliantie.

Systeemverandering in 2023

Een cruciale les die de Alliantie in 2023 leerde, had te maken met de kracht van strategische partnerschappen. Zonder een gezamenlijke stem was het moeilijk om overheden te bereiken. Het samenbrengen van de expertise en capaciteiten van verschillende organisaties zorgde ervoor dat deuren openden. Er werd toen pas geluisterd naar onze gezamenlijke oproep om in actie te komen voor de bescherming van kinderen.

Joining Forces

In 2017 richtten zes grote internationale kinderrechtenorganisaties de Joining Forces Alliantie op: ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Kinderdorpen Internationaal, de Internationale Terre des Hommes Federatie en World Vision International. De Joining Forces Alliance gebruikt haar gezamenlijke kracht om veranderingen te versnellen, de rechten van kinderen veilig te stellen en een einde te maken aan het geweld tegen hen.

“Ik verloor mijn man, mijn huis en al mijn persoonlijke bezittingen door de aardbeving. Mijn tweejarige dochtertje moest vanwege haar verwondingen naar het ziekenhuis. Ik was blij dat ik een zorgpakket van Terre des Hommes ontving. Dit is een van de weinige goede dingen die mij zijn overkomen tijdens deze slechte dagen"

- Rama uit Syria

Landen

In 2023 kwam Terre des Hommes in actie naar aanleiding van drie langdurige crises in Ethiopië, Syrië en Afghanistan en drie acute crises: de aardbevingen in Syrië en Afghanistan, de overstromingen in Libië en het conflict in Gaza.

Systeemverandering in 2023

Samen met onze partnerorganisatie hebben we in 2023 de kinderen en gezinnen bereikt die het meest getroffen zijn door het conflict in Ethiopië. Om een positieve en duurzame verandering voor deze kinderen te realiseren, hebben we bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd over kinderrechten. Er werd een comité voor de bescherming van kinderen opgericht waarmee de lokale gemeenschappen kwetsbare kinderen kunnen beschermen, ook nadat het project is afgelopen.

Dutch Relief Alliance


Terre des Hommes is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA), een coalitie van veertien Nederlandse humanitaire organisaties in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De structurele opzet van de DRA stelt haar leden in staat snel en effectief te reageren op grote internationale crises. In november werd bekend dat de Dutch Relief Alliance een drie jaar durende gezamenlijke aanpak in Afghanistan, Ethiopië en Syrië voortzet.

Landen

Het Kinderrechtencollectief is actief in Nederland.

Systeemverandering in 2023

Het Kinderrechtencollectief lanceerde in 2023 ‘Kinderrechten in Beweging’. Terre des Hommes was betrokken bij de aftrap van de actie waarmee we jaarlijks Nederlandse ministeries, beleidsmakers, kinderen en deskundigen wijzen op de aanbevelingen die het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties aan het Koninkrijk der Nederlanden heeft gedaan. De ambitie is om kinderrechten voortdurend op de agenda te houden, in plaats van vijf jaar te wachten op de volgende VN-evaluatie.

Kinderrechten-collectief

Terre des Hommes is medeoprichter van het Kinderrechtencollectief, een collectief van ongeveer twintig Nederlandse kinderrechtenorganisaties. Het collectief stimuleert kennisuitwisseling, pleit voor, lobbyt en streeft naar een brede toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

“Het regelmatige geluid van het luchtalarm was emotioneel uitputtend, en het steeds verhuizen naar schuilkelders en het geven van lessen in de schuilkelder was fysiek uitputtend. Wij zijn zeer dankbaar voor de geleverde materialen en zullen jullie hulp nooit vergeten!”

- Een directeur van een school die we ondersteunen met psychosociale steun in Oekraïne

Landen

Met geld ingezameld tijdens de nationale campagne 'Samen in actie voor Oekraïne' voerde Terre des Hommes projecten uit in Oekraïne, Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië.

Systeemverandering

De veiligheidsomstandigheden in Oekraïne vormden in 2023 een uitdaging voor het werk van Terre des Hommes. Ondanks de voortdurend veranderende context wisten we positieve veranderingen te brengen in de levens van kinderen die getroffen waren door de oorlog. Psychosociale steun zoals traumaverwerking, hielp kinderen en hun families om te gaan met angst, stress en onrust. 

Giro555

Terre des Hommes is onderdeel van de Samenwerkende Hulporganisaties Nederland, ook wel bekend als Giro555, die in actie komen bij uitzonderlijke rampen. Ons partnerschap met Giro555, voor kinderen en families die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, is in 2023 voortgezet.

Het realiseren van veranderingen op het niveau van een systeem, zoals bijvoorbeeld een systeem in een land ter bescherming van kinderen, is vaak een teamprestatie. We zijn trots op het werk dat we doen met onze partners in coalities en allianties. Samen zorgen we voor blijvende positieve veranderingen in de levens van kinderen. Samen zijn onze stemmen luider en onze acties sterker. Terre des Hommes maakte in 2023 deel uit van Down to Zero, She Leads, Joining Forces en de Dutch Relief Alliance, evenals van het Nederlandse Kinderrechtencollectief en Giro555.

team
work

“We willen graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan om een manier te vinden waarop kinderen en jongeren beschermd kunnen worden.”

- María uit Colombia

Landen

Down to Zero werkt in Azië in Bangladesh, India, Indonesië, Nepal, de Filippijnen, Thailand, Laos en in Latijns-Amerika in Brazilië, Bolivia, Colombia, Dominicaanse Republiek en Guatemala.

Gedragsverandering in 2023

Bij de start van het programma van Down to Zero in 2023 zijn kinderen actief betrokken bij een grootschalig onderzoek. Ruim 300 kinderen in vier landen hebben meegewerkt aan het in kaart brengen van de situatie in hun land. Ze hebben hier veel van geleerd, zo zijn zij zich meer bewust van hun eigen keuzevrijheid, macht en invloed. Ook werden meer dan 6.500 ouders en verzorgers geïnterviewd. Op basis van de onderzoeken wordt de koers van het programma voor 2024-2026 bepaald. 

De Down to Zero-alliantie wordt geleid door Terre des Hommes en bestaat uit nog vijf andere lid organisaties (Plan International NL, Defence for Children - ECPAT, Free a Girl, Child Rights Coalition Asia en Conexión). Down to Zero is werkzaam in 12 landen in Azië en Latijns-Amerika. Het programma richt zich op het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting, inclusief online uitbuiting.

Down to Zero

“She Leads heeft mij niet alleen meer zelfvertrouwen gegeven, maar ook geleerd hoe mooi het is om voor een ander op te komen.” 

- Soliana uit Ethiopia

Landen

She Leads werkt samen met lokale partnerorganisaties in Libanon, Jordanië, Mali, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Kenia, en op regionaal en mondiaal niveau.

Systeemverandering in 2023

She Leads heeft de totstandkoming van een aantal belangrijke wetten beïnvloed. In Oeganda hebben meisjes en jonge vrouwen bijvoorbeeld bijgedragen aan het Nationale Werkgelegenheidsbeleid. Daarbij werden kwesties als onvoldoende ruimte voor borstvoeding op de werkplek en lage lonen voor niet-formeel werk (zoals bijvoorbeeld in de huishouding) onder de aandacht gebracht. Hun aanbevelingen zijn verwerkt in het beleidsdocument dat ter beoordeling en goedkeuring aan het parlement is voorgelegd.

She Leads is een vijfjarig programma, vóór en dóór meisjes en jonge vrouwen. She Leads is een samenwerking tussen Plan International Nederland, Defence for Children - ECPAT Nederland, het African Women’s Development and Communication Network en Terre des Hommes, in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen strijden we voor de rechten, het leiderschap en de keuzevrijheid van meisjes en jonge vrouwen.

She Leads

“Dankzij Joining Forces kan ik weer naar school en leerde
ik over mijn rechten en verantwoordelijk-heden.”
  

- Mary uit Kenya

Landen

In Afrika maakt Terre des Hommes deel uit van de initiatieven van de Joining Forces Alliantie in Kenia, Oeganda, Ethiopië en Madagaskar en opereren we ook op regionaal niveau onder de Joining Forces Alliantie voor Oost- en Zuidelijk Afrika. In Azië draagt Terre des Hommes Nederland actief bij aan Joining Forces in Bangladesh, Cambodja, India en de Filipijnen. De Internationale Terre des Hommes Federatie is in nog veel meer landen actief in de Joining Forces Alliantie.

Systeemverandering in 2023

Een cruciale les die de Alliantie in 2023 leerde, had te maken met de kracht van strategische partnerschappen. Zonder een gezamenlijke stem was het moeilijk om overheden te bereiken. Het samenbrengen van de expertise en capaciteiten van verschillende organisaties zorgde ervoor dat deuren openden. Er werd toen pas geluisterd naar onze gezamenlijke oproep om in actie te komen voor de bescherming van kinderen.

In 2017 richtten zes grote internationale kinderrechtenorganisaties de Joining Forces Alliantie op: ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Kinderdorpen Internationaal, de Internationale Terre des Hommes Federatie en World Vision International. De Joining Forces Alliance gebruikt haar gezamenlijke kracht om veranderingen te versnellen, de rechten van kinderen veilig te stellen en een einde te maken aan het geweld tegen hen.

Joining Forces

“Ik verloor mijn man, mijn huis en al mijn persoonlijke bezittingen door de aardbeving. Mijn tweejarige dochtertje moest vanwege haar verwondingen naar het ziekenhuis. Ik was blij dat ik een zorgpakket van Terre des Hommes ontving. Dit is een van de weinige goede dingen die mij zijn overkomen tijdens deze slechte dagen."

- Rama uit Syria

Landen

In 2023 kwam Terre des Hommes in actie naar aanleiding van drie langdurige crises in Ethiopië, Syrië en Afghanistan en drie acute crises: de aardbevingen in Syrië en Afghanistan, de overstromingen in Libië en het conflict in Gaza.

Systeemverandering in 2023

Samen met onze partnerorganisatie hebben we in 2023 de kinderen en gezinnen bereikt die het meest getroffen zijn door het conflict in Ethiopië. Om een positieve en duurzame verandering voor deze kinderen te realiseren, hebben we bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd over kinderrechten. Er werd een comité voor de bescherming van kinderen opgericht waarmee de lokale gemeenschappen kwetsbare kinderen kunnen beschermen, ook nadat het project is afgelopen.

Terre des Hommes is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA), een coalitie van veertien Nederlandse humanitaire organisaties in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De structurele opzet van de DRA stelt haar leden in staat snel en effectief te reageren op grote internationale crises. In november werd bekend dat de Dutch Relief Alliance een drie jaar durende gezamenlijke aanpak in Afghanistan, Ethiopië en Syrië voortzet.

Dutch Relief Alliance


Landen

Het Kinderrechtencollectief is actief in Nederland.

Systeemverandering in 2023

Het Kinderrechtencollectief lanceerde in 2023 ‘Kinderrechten in Beweging’. Terre des Hommes was betrokken bij de aftrap van de actie waarmee we jaarlijks Nederlandse ministeries, beleidsmakers, kinderen en deskundigen wijzen op de aanbevelingen die het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties aan het Koninkrijk der Nederlanden heeft gedaan. De ambitie is om kinderrechten voortdurend op de agenda te houden, in plaats van vijf jaar te wachten op de volgende VN-evaluatie.

Terre des Hommes is medeoprichter van het Kinderrechtencollectief, een collectief van ongeveer twintig Nederlandse kinderrechtenorganisaties. Het collectief stimuleert kennisuitwisseling, pleit voor, lobbyt en streeft naar een brede toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Kinderrechten-collectief

“Het regelmatige geluid van het luchtalarm was emotioneel uitputtend, en het steeds verhuizen naar schuilkelders en het geven van lessen in de schuilkelder was fysiek uitputtend. Wij zijn zeer dankbaar voor de geleverde materialen en zullen jullie hulp nooit vergeten!”

- Een directeur van een school die we ondersteunen met psychosociale steun in Oekraïne

Landen

Met geld ingezameld tijdens de nationale campagne 'Samen in actie voor Oekraïne' voerde Terre des Hommes projecten uit in Oekraïne, Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Moldavië.

Systeemverandering

De veiligheidsomstandigheden in Oekraïne vormden in 2023 een uitdaging voor het werk van Terre des Hommes. Ondanks de voortdurend veranderende context wisten we positieve veranderingen te brengen in de levens van kinderen die getroffen waren door de oorlog. Psychosociale steun zoals traumaverwerking, hielp kinderen en hun families om te gaan met angst, stress en onrust. 

Terre des Hommes is onderdeel van de Samenwerkende Hulporganisaties Nederland, ook wel bekend als Giro555, die in actie komen bij uitzonderlijke rampen. Ons partnerschap met Giro555, voor kinderen en families die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne, is in 2023 voortgezet.

Giro555

Terre des Hommes

Every child deserves a safe and playful childhood. Terre des Hommes listens to children and tackles the systems that enable child exploitation. So children can flourish in a world free from exploitation.
Volledig scherm