in cijfers

2023

landen

In 2023 werkten we in

25

47
actieve partner- organisaties

158
medewerkers in Europa, Afrika and Azië

68.459
individuele donateurs

43
Terre des Hommes-winkels

1.700+
betrokken vrijwilligers

Samen staan we sterker

76%
van onze inkomsten is besteed aan onze projecten en programma’s

hebben we in 2023 besteed aan 58 projecten in 25 landen waarvan: 

€20.7 miljoen

9 projecten gericht op humanitaire hulp 

49 projecten gericht op systeem-verandering 

Uitgaven

is de algehele tevredenheidsscore van onze donateurs over Terre des Hommes

8.1

kinderen zijn getraind als 'agents of change' (jonge pleitbezorgers)

121.586

kinderen kregen (weer) onderwijs

12.142

kinderen kregen medische ondersteuning

4.221

kinderen kregen rechtshulp

800

We bereikten

kinderen met onze projecten
(64.550 jongens en 80.400 meisjes)

144,950

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid en (online) seksuele uitbuiting via projecten in Azië̈, Afrika en Europa. Daarnaast bieden wij noodhulp. Dit alles doen wij samen met onze (lokale) partners.

Een greep uit de hoogtepunten van 2023:

€27.9 miljoen

ontvangen van betrokken donateurs, stichtingen, onze winkels, overheden, andere (kinderrechten)organisaties en de Nationale Postcode Loterij. 

In 2023 hebben we bijna

in cijfers

2023

In 2023 werkten we in

landen

47
actieve partner- organisaties

is de algehele tevredenheidsscore van onze donateurs over Terre des Hommes

8.1

68.459
individuele donateurs

43
Terre des Hommes-winkels

158
medewerkers in Europa, Afrika and Azië

1.700+
betrokken vrijwilligers

Samen staan we sterker

25

76%
van onze inkomsten is besteed aan onze projecten en programma’s

Uitgaven

€20.7 miljoen

hebben we in 2023 besteed aan 58 projecten in 25 landen waarvan: 

9 projecten gericht op humanitaire hulp 

49 projecten gericht op systeem-verandering 

kinderen kregen (weer) onderwijs

12.142

kinderen zijn getraind als 'agents of change' (jonge pleitbezorgers)

121.586

€27.9 miljoen

In 2023 hebben we bijna

ontvangen van betrokken donateurs, stichtingen, onze winkels, overheden, andere (kinderrechten)organisaties en de Nationale Postcode Loterij. 

kinderen kregen medische ondersteuning

4.221

kinderen met onze projecten
(64.550 jongens en 80.400 meisjes)

144,950

kinderen kregen rechtshulp

800

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid en (online) seksuele uitbuiting via projecten in Azië̈, Afrika en Europa. Daarnaast bieden wij noodhulp. Dit alles doen wij samen met onze (lokale) partners.

Een greep uit de hoogtepunten van 2023:

Terre des Hommes

Every child deserves a safe and playful childhood. Terre des Hommes listens to children and tackles the systems that enable child exploitation. So children can flourish in a world free from exploitation.
Volledig scherm