Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

JAAROVERZICHT 2021

FIGURES

FACTS &

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG

Van uw gedoneerde euro ging vorig jaar 84 cent naar kinderen wereldwijd.

Terre des Hommes Nederland heeft in 2021 bijna €22.8 miljoen euro opgehaald. Daarvan is meer dan €19,2 miljoen besteed aan onze projecten voor kinderen wereldwijd. De overige uitgaven werden besteed aan fondsenwerving en onze communicatie om ons werk onder de aandacht te blijven brengen, en voor een deel aan het in stand houden van de organisatie. In 2021 waren de directe bestedingen aan onze projecten iets lager dan begroot en ook lager dan in 2020. Dit kwam deels door een vertraging in de projectuitvoering als gevolg van Covid-19 en deels door een iets kleinere projectenportefeuille.

kindbruiden hebben scholing en ondersteuning gekregen voor het genereren van een eigen inkomen

1.885

kinderen kregen voorlichting en training over het tegengaan van seksuele uitbuiting

309

kinderen in noodsituaties kregen (psychische) hulp en bescherming

4.951

ouders van kwetsbare kinderen kregen hulp bij het genereren van (extra) inkomen

2.608

kinderen ontvingen juridische hulp

434

mensen namen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over kinderrechten

40.514

kinderen worden opgeleid tot agent of change
(jonge pleitbezorgers)

2.061

kinderen gingen (weer) naar school

4.490

135

Medewerkers

We richten ons met structurele hulp op drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Daarnaast geven we noodhulp waar nodig. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

HELPEN WE?

WAAR

noodhulp

kinderhandel

kindermisbruik

kinderarbeid

seksuele uitbuiting van kinderen

Onze aandachtsgebieden

4.881.351

NOODHULP

3.997

Instagram
volgers

3.723.494

FONDSENWERVING & COMMUNICATIE

980.598

BEHEER &
ADMINISTRATIE

14.238.245

STRUCTURELE HULP

6.824.960

GIFTEN
PARTICULIERE
DONATEURS

10.490.217

SUBSIDIES
OVERHEID

106.466

BEDRIJVEN

523.932

ANDERE BRONNEN

696.703

WINKELS

2.609.595

LOTERIJEN

1.517.482

DONATIES STICHTINGEN EN PARTICULIERE FONDSEN

besteed aan hulp

Van iedere euro wordt

€ 0,84

INKOMSTEN 2021

23.823.688

TOTALE UITGAVEN EURO

22.769.355

TOTALE INKOMSTEN EURO

Bedragen in euro’s

UITGAVEN 2021

Bedragen in euro’s

INKOMSTEN & UITGAVEN

6.803

Linkedin
connecties

5.583

Twitter
volgers

53.222

Facebook
vrienden

342.464

Unieke
bezoekers

SOCIAL MEDIA

WEBSITE

1.700+

Vrijwilligers

69.885

Donateurs

41

Winkels

SAMEN STAAN
WE STERK!

EEN GREEP UIT DE RESULTATEN

Structurele hulp

Noodhulp

In 17 landen
werken 135
medewerkers

FIGURES

FACTS &

JAAROVERZICHT 2021

Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

4.881.351

NOODHULP

Bedragen in euro’s

UITGAVEN 2021

Bedragen in euro’s

INKOMSTEN 2021

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE JAARVERSLAG

Terre des Hommes Nederland heeft in 2021 bijna €22.8 miljoen euro opgehaald. Daarvan is meer dan €19,2 miljoen besteed aan onze projecten voor kinderen wereldwijd. De overige uitgaven werden besteed aan fondsenwerving en onze communicatie om ons werk onder de aandacht te blijven brengen, en voor een deel aan het in stand houden van de organisatie. In 2021 waren de directe bestedingen aan onze projecten iets lager dan begroot en ook lager dan in 2020. Dit kwam deels door een vertraging in de projectuitvoering als gevolg van Covid-19 en deels door een iets kleinere projectenportefeuille.

Van uw gedoneerde euro ging vorig jaar 84 cent naar kinderen wereldwijd.

135

Medewerkers

kindbruiden hebben scholing en ondersteuning gekregen voor het genereren van een eigen inkomen

1.885

kinderen in noodsituaties kregen (psychische) hulp en bescherming

4.951

kinderen ontvingen juridische hulp

434

kinderen worden opgeleid tot agent of change
(jonge pleitbezorgers)

2.061

kinderen kregen voorlichting en training over het tegengaan van seksuele uitbuiting

309

noodhulp

kinderhandel

kindermisbruik

kinderarbeid

seksuele uitbuiting van kinderen

Onze aandachtsgebieden

In 17 landen
werken 135
medewerkers

besteed aan hulp

Van iedere euro wordt

€ 0,84

14.238.245

STRUCTURELE HULP

23.823.688

TOTALE UITGAVEN EURO

TOTALE INKOMSTEN EURO

3.723.494

FONDSENWERVING & COMMUNICATIE

980.598

BEHEER &
ADMINISTRATIE

6.824.960

GIFTEN
PARTICULIERE
DONATEURS

10.490.217

SUBSIDIES
OVERHEID

106.466

BEDRIJVEN

523.932

ANDERE BRONNEN

696.703

WINKELS

2.609.595

LOTERIJEN

1.517.482

DONATIES STICHTINGEN EN PARTICULIERE FONDSEN

22.769.355

3.997

Instagram
volgers

6.803

Linkedin
connecties

5.583

Twitter
volgers

53.222

Facebook
vrienden

SOCIAL MEDIA

342.464

Unieke
bezoekers

WEBSITE

1.700+

Vrijwilligers

69.885

Donateurs

41

Winkels

EEN GREEP UIT DE RESULTATEN

mensen namen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over kinderrechten

40.514

gemeenschapsleden ontvangen steun bij het opzetten van alternatieve inkomensbronnen

2.608

kinderen gingen (weer) naar school

4.490

Terug naar boven

INKOMSTEN & UITGAVEN

HOE HEBBEN WE DIT BEREIKT?

Structurele hulp

Noodhulp

We richten ons met structurele hulp op drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Daarnaast geven we noodhulp waar nodig. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

HELPEN WE?

WAAR

Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuiting situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Volledig scherm