FACTS &

FIGURES

JAAROVERZICHT 2019

Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

Noodhulp

Structurele hulp

Bereikte impact wereldwijd in cijfers (excl. noodhulp)

HOE HEBBEN WE DIT BEREIKT?

Winkels

44

Donateurs

64.944

Vrijwilligers

1.800+

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

Unieke
bezoekers

360.738

Facebook
vrienden

53.813

Twitter
volgers

5.595

Linkedin
connecties

3.695

INKOMSTEN & UITGAVEN

Bedragen in euro’s

TOTALE INKOMSTEN EURO

26.395.564

TOTALE UITGAVEN EURO

27.296.041

€ 0,84

Van iedere euro wordt

besteed aan hulp

BEDRIJVEN

293.405

LOTERIJEN

2.613.076

VERBONDEN ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

485.861

WINKELS

1.397.594

RENTE/OVERIGE BATEN

40.455

SUBSIDIES
OVERHEID

14.307.115

PARTICULIEREN

7.258.059

STRUCTURELE HULP

16.756.615

BEHEER &
ADMINISTRATIE

1.046.592

FONDSENWERVING &
ACQUISITIE

3.289.040

Instagram
volgers

2.875

49.418

kinderen gaan naar school of krijgen trainingen

3.000

kinderen worden opgeleid tot Agent of Change (jonge pleitbezorgers)

1.752.694

gemeenschapsleden en kinderen deden mee met bewustwordings-activiteiten

2.625

kinderen ontvangen juridische steun

6.225

gemeenschapsleden ontvangen steun bij het opzetten van alternatieve inkomensbronnen

510

lobby documenten zijn gedeeld met diverse instanties

1.619

maatschappelijke organisaties in ons werkveld hebben meegedaan aan trainingen en bijeenkomsten

3.309

bedrijven in de regio’s werken met ons op het gebied van kinderrechten

6.777


justitie en politiemensen getraind in kindvriendelijke aanpak

NOODHULP

6.203.794

Onze aandachtsgebieden

seksuele uitbuiting van kinderen

kinderarbeid

kindermisbruik

kinderhandel

noodhulp

WAAR

HELPEN WE?

We richten ons met structurele hulp op drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Daarnaast geven we ook noodhulp waar nodig. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

Medewerkers

137

Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

JAAROVERZICHT 2019

FACTS &

FIGURES

WAAR

HELPEN WE?

We richten ons met structurele hulp op drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Daarnaast geven we ook noodhulp waar nodig. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

Noodhulp

Structurele hulp

HOE HEBBEN WE DIT BEREIKT?

INKOMSTEN & UITGAVEN

Terug naar boven

49.418

kinderen gaan naar school of krijgen trainingen

2.625

kinderen ontvangen juridische steun

6.225

gemeenschapsleden ontvangen steun bij het opzetten van alternatieve inkomensbronnen

1.619

maatschappelijke organisaties in ons werkveld hebben meegedaan aan trainingen en bijeenkomsten

6.777


justitie en politiemensen getraind in kindvriendelijke aanpak

3.000

kinderen worden opgeleid tot Agent of Change (jonge pleitbezorgers)

1.752.694

gemeenschapsleden en kinderen deden mee met bewustwordings-activiteiten

510

lobby documenten zijn gedeeld met diverse instanties

3.309

bedrijven in de regio’s werken met ons op het gebied van kinderrechten

Bereikte impact wereldwijd in cijfers (excl. noodhulp)

Winkels

44

Donateurs

64.944

Vrijwilligers

1.800+

WEBSITE

Unieke
bezoekers

360.738

SOCIAL MEDIA

Facebook
vrienden

53.813

Twitter
volgers

5.595

Linkedin
connecties

3.695

Instagram
volgers

2.875

Bedragen in euro’s

26.395.564

BEDRIJVEN

293.405

LOTERIJEN

2.613.076

VERBONDEN ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

485.861

WINKELS

1.397.594

RENTE/OVERIGE BATEN

40.455

SUBSIDIES
OVERHEID

14.307.115

PARTICULIEREN

7.258.059

BEHEER &
ADMINISTRATIE

1.046.592

FONDSENWERVING &
ACQUISITIE

3.289.040

TOTALE INKOMSTEN EURO

TOTALE UITGAVEN EURO

27.296.041

STRUCTURELE HULP

16.756.615

€ 0,84

Van iedere euro wordt

besteed aan hulp

Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuiting situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Volledig scherm