FACTS &

FIGURES

JAAROVERZICHT 2018

Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

Noodhulp

Structurele hulp

WAAR

HELPEN WE?

Onze programma's zijn verspreid over drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

Een greep uit de resultaten

HOE HEBBEN WE

DIT BEREIKT?

Winkels

45

Donateurs

66.271

Vrijwilligers

1.875

WEBSITE

SOCIAL MEDIA

Unieke bezoekers
per maand

25.434

Facebook
vrienden

54.220

Twitter
volgers

5.492

Linkedin
connecties

2.475

INKOMSTEN & UITGAVEN

Bedragen in euro’s

TOTALE INKOMSTEN EURO

23.845.032

TOTALE UITGAVEN EURO

21.818.170

€ 0,81

Van iedere euro wordt

besteed aan hulp

BEDRIJVEN

34.351

LOTERIJEN

2.277.832

VERBONDEN ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

630.376

WINKELS

1.315.164

RENTE/OVERIGE BATEN

54.055

SUBSIDIES
OVERHEID

12.775.561

PARTICULIEREN

6.757.694

PROJECTEN &
PROGRAMMA'S

17.732.400

BEHEER &
ADMINISTRATIE

985.325

FONDSENWERVING &
ACQUISITIE

3.100.445

Instagram
volgers

2.610

40.310

kinderen gaan naar school (excl. noodhulp)

1.988


kinderen worden opgeleid tot agent of change (voorvechters van veranderingen)

1.826.612


gemeenschapsleden en kinderen doen mee met  bewustwordings-bijeenkomsten

786

kinderen ontvangen juridische steun

12.890


gemeenschapsleden ontvangen steun bij het opzetten van alternatieve inkomensbronnen

740


lobbybrieven ingediend
bij diverse overheidsinstanties

1.937


maatschappelijke organisaties in ons werkveld hebben meegedaan aan bijeenkomsten over kinderrechten

2.016


bedrijven werken met ons samen op het gebied van kinderrechten

995


dialogen gevoerd met gemeenschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Een overzicht in resultaten en (financiële) getallen

JAAROVERZICHT 2018

FACTS &

FIGURES

WAAR

HELPEN WE?

Onze programma's zijn verspreid over drie regio's: Azië, Oost-Afrika en Europa. Wij werken altijd samen met lokale programmapartners.

Noodhulp

Structurele hulp

HOE HEBBEN WE DIT BEREIKT?

INKOMSTEN & UITGAVEN

Terug naar boven

40.310

kinderen gaan naar school (excl. noodhulp)

786

kinderen ontvangen juridische steun

12.890


gemeenschapsleden ontvangen steun bij het opzetten van alternatieve inkomensbronnen

1.937


maatschappelijke organisaties in ons werkveld hebben meegedaan aan bijeenkomsten over kinderrechten

995


dialogen gevoerd met gemeenschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties

1.988


kinderen worden opgeleid tot agent of change (voorvechters van veranderingen)

1.826.612


gemeenschapsleden en kinderen doen mee met  bewustwordings-bijeenkomsten

740


lobbybrieven ingediend
bij diverse overheidsinstanties

2.016


bedrijven werken met ons samen op het gebied van kinderrechten

Een greep uit de resultaten

Winkels

45

Donateurs

66.271

Vrijwilligers

1.875

WEBSITE

Unieke bezoekers
per maand

25.434

SOCIAL MEDIA

Facebook
vrienden

54.220

Twitter
volgers

5.492

Linkedin
connecties

2.475

Instagram
volgers

2.610

Bedragen in euro’s

23.845.032

BEDRIJVEN

34.351

LOTERIJEN

2.277.832

VERBONDEN ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN

630.376

WINKELS

1.315.164

RENTE/OVERIGE BATEN

54.055

SUBSIDIES
OVERHEID

12.775.561

PARTICULIEREN

6.757.694

BEHEER &
ADMINISTRATIE

985.325

FONDSENWERVING &
ACQUISITIE

3.100.445

TOTALE INKOMSTEN EURO

TOTALE UITGAVEN EURO

21.818.170

PROJECTEN &
PROGRAMMA'S

17.732.400

€ 0,81

Van iedere euro wordt

besteed aan hulp

Terre des Hommes

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuiting situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Volledig scherm